The Beauty of Vietnam’s Ethnic Minorities is Now Being Recognized Because of Her Business

featured by Faces Behind ASEAN SMEshttps://facesofsme.com/the-beauty-of-vietnams-ethnic-minorities-is-now-being-recognized-because-of-her-business/?fbclid=IwAR1ttamyMIPMhXs6-HGhUM2qTUwmmcVo9F0gj7r1TjGIzcIeSq5bFYlqyD4 When you think about how to describe your own country, you would often think of the most popular culture. Did you ever think of…

Continue Reading The Beauty of Vietnam’s Ethnic Minorities is Now Being Recognized Because of Her Business

Nhà sáng lập theMay: Với tôi, nước Nhật không hấp dẫn bằng những trang sức phụ kiện đậm đà bản sắc các dân tộc Việt Nam

featured by CafeBizhttps://cafebiz.vn/nha-sang-lap-themay-voi-toi-nuoc-nhat-khong-hap-dan-bang-nhung-trang-suc-phu-kien-dam-da-ban-sac-cac-dan-toc-viet-nam-20200123103639817.chn Sau 3 năm làm việc trong công ty hóa chất lớn nhất Nhật Bản – Tập đoàn Asahi Kasei, thì đột nhiên Thanh Vân quyết định bỏ…

Continue Reading Nhà sáng lập theMay: Với tôi, nước Nhật không hấp dẫn bằng những trang sức phụ kiện đậm đà bản sắc các dân tộc Việt Nam